0263-270045 scoalageneralalivezile@yahoo.com

informatie

2016

Bugetul pe titluri de cheltuieli,articole și alineate
pe anul 2016 și estimãri pentru anii 2017-2019

informatie

2015

Management

informatie

2014

Raport evaluare internã

informatie

2013

Raport evaluare internã