0263-270045 scoalageneralalivezile@yahoo.com

Şcoala Gimnazialã Livezile

INCADRARE AN SCOLAR 2013 / 2014

Personal didactic: 40,22 norme
Personal didactic auxiliar: 1 normã
Personal nedidactic: 7,5 norme

STRUCTURI

Şcoala Gimnazială Dorolea, Nr.42, Tel. 0263 348893, Şcoala Primară Cusma, Nr.42, Tel 0263 347829, Şcoala Primară Dumbrava, Nr.7, Tel. 0753011362, Grădiniţa cu program normal Livezile, Calea Moldovei, Nr. 525, Grădiniţa cu program normal Dorolea, Nr.41, Grădiniţa cu program normal Cuşma, Nr.42, Grădiniţa cu program normal Dumbrava, Nr.7

ELEVI

Şcoala Gimnazială Livezile:invaţamant primar: 110 elevi, invaţamant gimnazial: 153 elevi,Grădiniţa Livezile:73 elevi,Şcoala Gimnazială Dorolea:invaţamant primar: 47 elevi, invaţamant gimnazial: 61 elevi, Grădiniţa Dorolea:27 elevi,Şcoala Primară Cuşma: 50 elevi,Grădiniţa Cuşma: 34 elevi,Şcoala Primară Dumbrava: 43 elevi,Grădiniţa Dumbrava: 15 elevi

Personal didactic

Afișare conform REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Nr.Crt. Numele / Prenumele Funcţia Grupa/clasa/școala
informatie

2019

ORAR LIVEZILE - DUMBRAVA

informatie

2019

ȘCOALA PRIMARĂ CUȘMA

informatie

2019

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOROLEA

Personal nedidactic

Afișare conform REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Nr.Crt. Numele / Prenumele Funcţia Norma